Dịch Vụ Thám Tử Theo Dõi Giám Sát

Dịch vụ thám tử theo dõi giám sát là việc theo dõi, thu thập lịch trình hoạt động của một người nào đó.

Công việc của xác thám tử viên là nhận thông tin đối tượng cần theo dõi giám sát, tiến hành hoạt động theo dõi thu thập thông tin về hoạt động hàng ngày của đối tượng như đi đâu? Gặp gỡ ai? Làm gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button